Via het digitale platform anoda.nl zijn de mogelijkheden voor het printen van publicaties uitgebreid. We kunnen nu ook het veelgebruikte A5-formaat leveren. Daarnaast beschikken we over een nieuwe papiersoort: getint 80 grams, een mooi crèmekleurig papier. Ook kunnen we nu boeken met een hard-cover maken.

Het assortiment bestaat nu uit:

Sortiment_Anoda_web

Op www.anoda.nl kun je berekenen wat de prijs is van deze verschillende opties.