Verdwenen dorpen maken nieuwsgierig. Waar hebben ze gelegen? Hoe zagen ze eruit? Wat is ermee gebeurd en wat is er nog van terug te vinden? De laatste jaren neemt de belangstelling steeds meer toe.

Alleen al in Zeeland zijn meer dan 200 dorpen door het water verzwolgen. De meeste lagen nabij het stroomgebied van de Ooster- en Westerschelde, zoals Koudekerke en de andere dorpen langs de zuidkust van Schouwen. Zand vormde ook zonder water een gevaar. Op de Veluwe kwam het welvarende dorp Kootwijk in de 12e eeuw onder een dikke laag zand te liggen.

Wandelend zijn de auteurs Pieter en Coby Metz op zoek gegaan naar de historische plekken waar ooit een dorp of buurtschap is geweest. Het gaat dan vooral om die plekken waar nog iets is terug te vinden van het verdwenen dorp. Bijvoorbeeld door sporen in het landschap, een kerkhofje, een eenzame toren of een monument. Deze zoektocht heeft geresulteerd in de gids Op zoek naar verdwenen dorpen met 18 wandelingen verspreid door Nederland. Bij elke wandeling wordt met een knipoog teruggekeken naar het verleden.

Kijk voor de inhoud van de wandelgids op www.opzoeknaarverdwenendorpen.nl/wandelingen/